พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตา

  สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตาพม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตามหาเจดีย์แห่งนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญและพม่าซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสวยงาม ปัจจุบัน พระมหาเจดีย์ชเวดอว์ ถือเป็นอีก1 ใน 5มหาบูชาสถานของพม่า และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดีอีกด้วย ในพระมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น มหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้เป็นสุดยอดพุทธบูชาของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย
เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา ) เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี พม่าเรียกพระธาตุมุเตาว่า ‘ชเวมอดอ’ หมายถึง มหาเจดีย์พระเจ้าทองคำส่วนในภาษามอญ แปลว่า ‘จมูกร้อน’ เพราะเจดีย์มีขนาดสูงถึง 114 เมตร ทำให้ผู้ที่ไปสักการะต้องแหงนหน้าจนคอตั้งบ่า ถึงจะมองเห็นยอดเจดีย์ เป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าแผดเผาจมูกจนแสบร้อน ชาวพม่าส่วนใหญ่ทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ยามว่างจากการทำงานจะนิยมไปทำบูญและนั่งสมาธิกันที่วัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นแล้วอดที่จะชื่นชมเสียมิได้เรียกได้ว่ามีความสวยงามทางวัฒธรรมมากจริงๆและทรงคุณค่าเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู