พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวซิกอง

   สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่าเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกามนอกจากทะเลสวยๆแล้วพูดถึงพม่าก็จะมีแต่วัดซ่ะส่วนใหญ่ที่มีให้เราได้เยี่ยมชมไหว้พระกัน ซึ้งบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ส่วยงามและทรงคุณค่ามากทำให้คนรุ่นหลังเห็นถึงวัฒธรรมและเรื่องราวของคนสมัยก่อน เราจะเห็นว่ามีแต่พระเจดีย์ที่สร้างจากทองคำอยู่เต็มไปหมดแสดงให้เห็นถึงความเจริญของประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อน มีความสวยงามที่หาดูได้ยากจริงๆ  เป็นมหาเจดีย์ 1 ใน 5 สุดยอดสิ่งศักสิทธ์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองรองจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรธามหาราชเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว เจดีย์ชเวซิกองมีรูปทรงเป็นระฆังคว่ำแบบศิลปะมอญบรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) องค์พระเจดีย์สูงราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต มีลวดลายปูนปั้นอยู่ 3 แถว และมีเจดีย์เล็ก ๆรูปทรงวิจิตรงดงามเรียงรายเป็นองค์บริวารอยู่โดยรอบ จุดที่น่าสนใจมีอีกหลายแห่งอาทิเช่น ระฆัง บุเรงนองซึ่ง  อยู่ในอาคารเล็กๆตั้งอยู่ทางซ้ายมือของซุ้มประตูสุดท้าย โดยพระเจ้าบุเรงนองให้หล่อมาถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อคราวยกทัพขึ้นมาตีเมืองอังวะ เมื่อพ.ศ.2100 มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอันงดงามหลายแห่ง รูปปั้นสิงห์สองตัวหัวเดียว ศาลาต่างๆ วิหารโบราณ และสถาปัตยกรรมศิลปะแบบเก่าแก่ของพม่าที่น่าชมอีกมากมาย