ภูเขาโปปา (Mount Popa) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พม่า หรือ เมียร์มา เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อ แหล่งประวัติศาสตร์มายาวนานอีกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสีสันเอกลักษณ์ของความนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมือง ภูเขาโปปา (Mount Popa) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพม่า ภูเขาโปปา หรือ มหาคีรีนัต มีความสูงประมาณ 1,518 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูเขาแห่งนี้อดีตเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน แต่ปัจจุบันดับสนิทแล้ว โปบา มีประวัติศาสตร์และความเชื่อมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว อยู่ห่างจากเมืองพุกามประมาณ 50 กิโลเมตร

ภูเขาโปบา เป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวเมืองพุกามที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีความเชื่อว่าภูเขาโปบาเป็นภูเขาไฟที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของ นัต หรือ มินนัต แปลว่า วิญญาณ หรือ ภูตผี ซึ่งภูเขาแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางเปรียบเสมือนกับ เขาพระสุเมรุ ชื่อภูเขาโปบา มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ดอกจำปา เนื่องจากบริเวณภูเขานี้มีต้นจำปาขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งโดยรอบภูเขาไฟ ยังเต็มไปด้วยน้ำพุและลำธารขนาดเล็กจำนวนกว่า 200 แห่ง เขาโปบา ตามความเชื่อเป็นแหล่งที่สิงสถิตของเทวดา และ วิญญาณ ภูตผี โดยเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วจะมาอยู่ ณ ภูเขาลูกนี้ ซึ่งกษัตริย์ในอดีตของพม่าจะต้องจัดงานเคารพบูชาผีนัตเป็นประจำทุกปี เพื่อบูชาวิญญาณ ภูตผี ที่เขาลูกนี้ นอกจากนี้มีความเชื่อว่าการที่ภูเขาโปบาปะทุนั้นเกิดจาก วิญญาณ หรือ ผีนัต ไม่พอใจและแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมา หลังจากที่ปะทุครั้งสุดท้ายราวๆ 2,000 ปีก่อน จึงมีการสร้างวัดตวงคาลัต ซึ่งอยู่บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล