สะพานอูเบ็ง สะพานประวัติศาสตร์

สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานไม้แห่งหนึ่งของพม่าที่มีความเก่าแก่อย่างมาก สะพานไม้แห่งนี้ทอดยาวข้ามทะเลสาบตองตะมาน สะพานแห่งนี้ทอดยาวไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยี ซึ่งอยู่อีกฟากของทะเลสาบ สะพานไม้อูเบ็งนี้นับว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่มากที่สุด ถูกสร้างขึ้นในปี 1850 ซึ่งสะพานถูกสร้างด้วยไม้สักทั้งหมด มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สะพานไม้แห่งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นสะพานไม้สักที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลกด้วย สันนิฐานว่าสะพานไม้ดังกล่าวถูกสร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อถอนพระราชวังเก่าของกรุงอังวะ โดยการย้ายมายังอมรปุระ คาดว่าใช้ไม้สักมากกว่า 1,800 ต้น เมื่อไม้สักดังกล่าวหลงเหลือและฝั่งตรงข้ามทะเลสาบเป็นเจดีย์ ทำให้พระเจ้าปดุงโปรดฯให้ ขุนนางท่านหนึ่งชื่อว่า อูเบียน มารับหน้าที่สร้างสะพานดังกล่าวขึ้น และตั้งชื่อว่าสะพานอูเบ็ง เพื่อให้ชาวบ้านได้เดินทางข้ามสะพานไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยี เมื่อถึงช่วงเทศกาล งานบุญต่างๆ

สะพานอูเบ็ง ถือว่ามีความเก่าแก่มากมีอายุกว่า 150 ปี สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อมรปุระ ประเทศพม่า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามทะเลสาบตองตะมาน สะพานไม้แห่งนี้มีเพียงช่องทางเดินทางเดียว ไม่สามารถใช้รถข้ามได้ ปัจจุบันสะพานนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของพม่า และใช้เป็นทางผ่านสำคัญสำหรับคนท้องถิ่น ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เป็นชวงที่น้ำในทะเลสาบขึ้นสูงทำให้มีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงามของทะเลสาบ วิถีชีวิตของชาวบ้านและชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นบริเวณสะพาน