พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง ทะเลสาบอิเล (Inle Lake) ประเทศพม่า

   สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศทะเลสาบอิเล (Inle Lake) ประเทศพม่าเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมื่อนที่อืนจริงๆพูได้เลยว่ามีที่เดียวคือที่พม่ากับการปลูกพืชผักบนน้ำโดยไม่ใช้ดินเลยตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงามของรัฐฉาน ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนี่งของพม่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและแนวเขาที่อยู่รายรอบ อีกทั้งความแปลกของการพายเรือด้วยเท้า..ของชาวอินทา (In-Tha) “ลูกทะเลสาบ”..แห่งอินเล ซึ่งสร้างความแปลกตาแปลกใจต่อนักท่องเที่ยวต่างถิ่นผู้มาเยือน นอกจากนั้นยังมีการทำสวนลอยน้าของชาวอินทาซึ่งยังสร้างความอัศจรรย์ใจและน่าทึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้มาพบเห็นยิ่งนัก ชาวอินทาจะนำเอาวัชพืชลำต้นกลวงเช่น ต้นอ้อ ที่ขึ้นในน้ำมาตากแห้งแล้วมัดรวมกันเป็นแพ แล้วงมเอาดินโคลนที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาวางบนแพ ผูกเชือกยึดไว้ด้วยไม้ไผ่ไม่ให้ลอยไปมา และใช้เป็นแพเพาะปลูกพืชผัก อาชีพหลักของชาวอินทาคือการประมงและการทำสวนลอยน้าโดยเฉพาะมะเขือเทศที่นี่มีชื่อเสียงว่าอร่อยมาก … More พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง ทะเลสาบอิเล (Inle Lake) ประเทศพม่า

แมาอะไรให้เที่ยวบ้าง พระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย”

   สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่าพระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย”เมืองไจก์โถ่ ในรัฐมอญเป็น 1 ใน 5 ของมหาบูชาสถานของประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ มีตำนานเล่ากันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อนำเอาพระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ ใครได้มาสักการจะได้สั่งสมอานิสงส์ไปเกิดบนแดนสวรรค์พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 1,200 เมตร สร้างตั้งไว้บนก้อนหินสิทอง สูงถึง 5.5 เมตร เส้นรอบวงของก้อนหินราว 17 … More แมาอะไรให้เที่ยวบ้าง พระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย”

พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์โบตาทาวน์

   สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่าเจดีย์โบตาทาวน์เป็นสถานที่คนไทยไปไหว้กันเยอะมากอย่างที่ใครๆพูดถึงกันเยอะคือหลวงพ่อทันใจที่เค้าว่ากันว่าถ้าได้ไปขอพรกับท่านเราจะสมหวัง ที่จริงแล้วอยู่ที่ประเทศพระหม่า เราก็จะได้มาชมความส่วนงามอันล้ำค่าขอเจดีย์แล้วก็ได้มาข้อพรด้วย ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านับถือเป็นอย่างมาก และเป็นมหาเจดีย์อีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระเกศาธาตุถูกบรรจุประดิษฐานไว้กลางเจดีย์ ต้องเดินไปตามช่องทางเดินเล็กๆ เพื่อเข้าไปยังด้านในใจกลางองค์เจดีย์ จึงจะได้เห็นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในมณฑปครอบแก้วใส ซึ่งมีเพียงแค่กระจกกั้นเท่านั้น เรียกว่าได้กราบสักการะและขอพรกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว ที่วิหารด้านข้างเจดีย์ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นยิ่งนักและเป็นอีกแห่งที่ให้นักท่องเที่ยวมากราบสักการะเพื่อเป็นศิริมงคล แต่ความโดดเด่นที่ทำให้เจดีย์โบตาทาวน์แห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของเทพทันใจหรือนัตโบโบยี ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาริมน้ำด้านข้างของเจดีย์ เชื่อกันว่าพรที่ขอจะสมปรารถนารวดเร็วทันใจ สมกับคำว่า เทพทันใจ นั่นเอง เจดีย์โบตาทาวน์ … More พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์โบตาทาวน์

พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตา

  สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตาพม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตามหาเจดีย์แห่งนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญและพม่าซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสวยงาม ปัจจุบัน พระมหาเจดีย์ชเวดอว์ ถือเป็นอีก1 ใน 5มหาบูชาสถานของพม่า และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดีอีกด้วย ในพระมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น … More พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตา

พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวซิกอง

   สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่าเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกามนอกจากทะเลสวยๆแล้วพูดถึงพม่าก็จะมีแต่วัดซ่ะส่วนใหญ่ที่มีให้เราได้เยี่ยมชมไหว้พระกัน ซึ้งบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ส่วยงามและทรงคุณค่ามากทำให้คนรุ่นหลังเห็นถึงวัฒธรรมและเรื่องราวของคนสมัยก่อน เราจะเห็นว่ามีแต่พระเจดีย์ที่สร้างจากทองคำอยู่เต็มไปหมดแสดงให้เห็นถึงความเจริญของประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อน มีความสวยงามที่หาดูได้ยากจริงๆ  เป็นมหาเจดีย์ 1 ใน 5 สุดยอดสิ่งศักสิทธ์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองรองจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรธามหาราชเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว เจดีย์ชเวซิกองมีรูปทรงเป็นระฆังคว่ำแบบศิลปะมอญบรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว … More พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวซิกอง

พม่ามีอะไรให้เที่ยวบ้าง

    สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่ามหาเจดีย์ชเวดากองเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่ามา กว่า 2000 ปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น หนังสือ Guinness Book of … More พม่ามีอะไรให้เที่ยวบ้าง