8 สถานที่ไหว้พระของพม่าที่ควรไป ตอน 1

พม่า หรือ เมียร์มาร์ ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าเคารพ สักการะ มากมายนอกจากวัดวาอารามที่สวยงามแล้ว พม่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่งดงามอย่างมากจนเรียกว่าเป็นประเทศที่รมรื่นด้วยป่าไม้ต้นไม้ ทั้งนี้มีเส้นทางแหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่ามากมายที่นักท่องเที่ยวควรไปเที่ยวชมอย่างมาก

  1. มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่เก่าแก่ของพม่ามีประวัติมายาวนานมากและถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุด มหาเจดีย์ชเวดากองนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า ซึ่งเจดีย์ถูกประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์ รวมถึงยอดเจดีย์ยังมีทองคำน้ำหนักมากประทับด้านบนของเจดีย์ด้วย
  2. พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ที่เก่าแก่นานกว่า 680 ปีก่อนพุทธศักราชแล้วและเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งมีตำนานเก่าแก่เล่ากันมาว่า พระพุทธเจ้าทรงประธานลมหายใจให้พระมหามัยมุนีเพื่อสืบทอดศาสนาต่อไป
  3. พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่ เมืองโจ้ก์โถ่ รัฐมอญ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงประมาณ 1,200 เมตร พระธาตุมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งมองไกลๆดูเหมือนก้อนหินจะตกจากหน้าผา ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากของชาวพม่าและชาวพุทธที่มากราบไหว้ มีความเชื่อว่าที่มากราบไหว้นั้นสามารถสั่งสมบารมีไปเกิดร่วมยุคพระศรีอาริยเมตตรัย อีกทั้งเชื่อว่าผู้ที่กราบไหว้ขอพรจะสมหวังทุกคำที่ขอ
  4. เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือเรียกอีกชื่อว่า พระธาตุมุเตา ตั้งอยู่ที่เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่มีศิลปะการออกแบบของมอญ มีความเชื่อว่าเจดีย์แห่งนี้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ 2 เส้น ซึ่งมีอายุกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียว