8 สถานที่ไหว้พระของพม่าที่ควรไป ตอน 2

  1. มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม พระมหาเจดีย์ที่สวยงามแห่งเมืองพุกาม เป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมาก เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นราว 950 ปีก่อนพุทธศักราชสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้าอโนรธามังช่อ ภายในเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วและพระสารีริกธาตุ ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ถูกบูรณะหลายครั้ง จนถึงปัจจุบันเจดีย์มีความสูงประมาณ 53 เมตร และถูกหุ้มด้วยทองคำเปลว
  2. พระบัวเข็ม วัดผ่องเตาอู วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่รัฐฉาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบัวเข็มที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจ ของชาวอินทา มีพระบัวเข็มอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าองค์ ที่มองเห็นรูปร่างเพียงก้อนทองกลมๆ จากปริมาณทองคำที่เกาะหนา ด้วยศรัทธาที่ท่วมท้นของชาวพม่า
  3. เจดีย์เยเลพญา หรือเรียกอย่างว่า เจดีย์กลางน้ำ สันนิฐานว่าเจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมันมอญเรืองอำนาจประมาณ 900 – 1,000 ปีก่อน ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระสงฆ์รูปหนึ่งฝันว่าที่แห่งนี้มีเจดีย์ตั้งอยู่ จึงทูลกษัตริย์ที่ปกครองเมืองในสมัยนั้นให้ก่อสร้างเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้ รวมถึงขออธิษฐานจิตว่าหากฝนตกหนักขออย่าให้น้ำท่วมเจดีย์องค์นี้ ถ้ามีคนมากราบไหว้ขอให้ไม่มีวันเต็มพื้นที่ เจดีย์เยเลพญาเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บริเวณเกาะขนาดเล็กกลางแม่น้ำ ซึ่งในแต่ละปีจะมีงานบุญประจำปีที่จัดขึ้นบูชาเจดีย์แห่งนี้ และในแต่ละปีมีคนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้
  4. มหาคิรีนัต ตั้งอยู่บนภูเขาไฟเก่าที่ดับสนิทแล้ว ตั้งอยู่นอกเมืองพุกามมีความเชื่อว่าภูเขาแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และมหาคีรีนัตคือสรวงสวรรค์