พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวซิกอง

   สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่าเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกามนอกจากทะเลสวยๆแล้วพูดถึงพม่าก็จะมีแต่วัดซ่ะส่วนใหญ่ที่มีให้เราได้เยี่ยมชมไหว้พระกัน ซึ้งบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ส่วยงามและทรงคุณค่ามากทำให้คนรุ่นหลังเห็นถึงวัฒธรรมและเรื่องราวของคนสมัยก่อน เราจะเห็นว่ามีแต่พระเจดีย์ที่สร้างจากทองคำอยู่เต็มไปหมดแสดงให้เห็นถึงความเจริญของประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อน มีความสวยงามที่หาดูได้ยากจริงๆ  เป็นมหาเจดีย์ 1 ใน 5 สุดยอดสิ่งศักสิทธ์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองรองจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรธามหาราชเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว เจดีย์ชเวซิกองมีรูปทรงเป็นระฆังคว่ำแบบศิลปะมอญบรรจุพระธาตุสำคัญ ๓ ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว … More พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวซิกอง

พม่ามีอะไรให้เที่ยวบ้าง

    สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่ามหาเจดีย์ชเวดากองเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่ามา กว่า 2000 ปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น หนังสือ Guinness Book of … More พม่ามีอะไรให้เที่ยวบ้าง