พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตา

  สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตาพม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพระหม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตามหาเจดีย์แห่งนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญและพม่าซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสวยงาม ปัจจุบัน พระมหาเจดีย์ชเวดอว์ ถือเป็นอีก1 ใน 5มหาบูชาสถานของพม่า และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดีอีกด้วย ในพระมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น … More พม่ามาอะไรให้เที่ยวบ้าง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือ พระธาตุมุเตา