ท่องเมืองย่างกุ้ง

เมืองย่างกุ้ง หรือ นครย่างกุ้ง หรือ ร่างกุ้ง เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ในเขตย่างกุ้ง เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่ามายาวนานจนถึงปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลพม่าได้ทำการจัดตั้งและประกาศให้เมืองเนปิดอร์คือเมืองหลวงของพม่าแห่งใหม่ซึ่งอยู่ภาคกลางของประเทศ แต่ย่างกุ้งแม้ว่าจะไม่ใช้เมืองหลวงแล้ว แต่ก็ยังเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าและมีประชากรหนาแน่นกว่าเมืองอื่น โดยย่างกุ้งมีประชากรราว 7-8 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญที่สุด นครย่างกุ้งถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดของพม่า ซึ่งภายในเมืองนั้นมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโบราณของพม่าและอาคารรูปทรงยุโรป ซึ่งในอดีตเป็นช่วงของการล่าอาณานิคมมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ทำให้นครย่างกุ้งนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว … More ท่องเมืองย่างกุ้ง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ที่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองย่างกุ้งอย่ามาก … More พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง